programy dla rolników

Polskie oprogramowanie komputerowe dla rolników

 
 

Programy dla rolnictwa

AgroAsystent

Zootechnik Bydło

AgroPomiar GPS

Program AgroAsystent został stworzony dla gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją roślinną w szerokim tego określenia znaczeniu i niezależnie od areału zasiewów.

W czym pomoże Ci AgroAsystent?

 

Zarządzanie działkami
i zasiewami

 • przechowywanie  wszelkich informacji dotycz±cych gospodarstwa rolnego i prowadzonej produkcji,

 • historia zasiewów i innych prac polowych

 • dziennik prac polowych

 • raporty, zestawienia, dokumenty do druku

 

Kontrola kosztów

 • łatwa i szybka analiza kosztów

 • planowanie wydatków na środki obrotowe (np. paliwo, nawozy sztuczne, ochrona roślin

 

Raporty i zestawienia

 • zestawienia użycia środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, pracy ludzi i maszyn

"AgroAsystent takie zestawienie wygeneruje Ci w pół minuty! Co więcej - możesz podać jaki okres, zasiewy i środki chemiczne ma ono zawierać. Program sam obliczy użytą ilość całkowitą i na hektar. Tak samo szybko otrzymasz również zestawienia użycia nawozów, materiału siewnego, pracy ludzi i maszyn, a także "Rejestr działań agrotechnicznych" dla programu rolno-środowiskowego oraz wiele innych.

 

Dokumenty i druki

 • przygotowanie corocznego wniosku o dopłaty obszarowe
  program generuje wniosek na podstawie danych o działkach ewidencyjnych i zasiewach już wcześniej wprowadzonych

 • wystawianie faktur VAT za płody rolne, towary, usługi

 

Ewidencja badań gleby i planowanie nawożenia

 • gromadzenie danych o wynikach przeprowadzanych badań gleby

 • planowanie dawek nawożenia poszczególnymi składnikami dla osiągnięcia najlepszego bilansu nawożenia

Gospodarka magazynowa 

 • moduł magazynowy pozwalaj±cy na

  • ewidencjonowanie przychodów i rozchodów środków chemicznych, nawozów, materiałów siewnych, paliwa i innych zasobów

  • automatyczne obliczanie kosztów użycia poszczególnych zasobów


 

 

www.edcom.com.pl